top of page

WARREN BUFFETT- KHI LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỈ PHỤ THUỘC VÀO LỢI NHUẬN

Vietnamese Version

Nếu từng nghe đến cái tên Warren Buffett, hẳn bạn đã biết ngoài những chiến thuật kinh doanh tài ba khi là một nhà đầu tư thành công, ông còn là hình mẫu điển hình cho người đứng đầu, đưa Berkshire Hathaway trở thành tập đoàn tài chính trị giá trăm tỷ USD.

WARREN BUFFER.png

Có thể nói, tài chính vốn dĩ là một ngành vô cùng biến động, thế nhưng bằng cách nào ông lại có thể biến tập đoàn của mình trở thành một trong những “gã khổng lồ” trong ngành như hiện tại?

  • Đặt giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu: 

Với các công ty con của Berkshire Hathaway, Warren Buffett luôn khuyến khích họ tuân thủ đạo đức và cố gắng đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Theo ông, một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển lâu dài nếu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và có trách nhiệm xã hội. Đó cũng là một trong các lý do tập đoàn có thể thu hút và giữ chân hàng ngàn nhân viên, khách hàng và cổ đông.

Warren Buffett còn là một trong những người giàu có hàng đầu thế giới tham gia phong trào "Giving Pledge”, cam kết đóng góp ít nhất 50% tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện và hoạt động xã hội.

  • Tạo một môi trường làm việc tích cực: 

Warren Buffett tin rằng nếu nhân viên hạnh phúc và cảm thấy được đánh giá cao, họ sẽ làm việc hiệu quả và đóng góp nhiều hơn, vì thế ông tạo ra một môi trường tích cực, động viên và hỗ trợ nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân. Không chỉ nhân viên cấp cao mà Warren Buffett còn quan tâm đến từng thành viên trong tập đoàn bằng việc tổ chức các buổi tiệc tại nhà và trò chuyện gần gũi với nhân viên, không như những cuộc họp kinh doanh trang trọng thường thấy. Đây là một cách để tạo ra một môi trường dễ chịu, giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, gắn bó và tự có kỷ luật với công việc hơn.

Với những hành động của mình, Warren Buffett đã chứng tỏ rằng thành công trong kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận mà còn phải đặt giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, đồng thời chú trọng đến mối quan hệ với các nhân viên cũng là việc không thể thiếu để dẫn dắt tập đoàn tiến đến thành tựu như hiện tại.

English Version

If you've ever heard of the name Warren Buffett, you probably know that besides his brilliant business tactics as a successful investor, he is also a model as a brilliant leader, making Berkshire Hathaway a financial corporation worth hundreds of billions of dollars.

 

It can be said that finance is inherently an extremely volatile industry, but how can he turn his corporation into one of the "giants" in the industry as it is today?

 

  • Put ethical values and social responsibility on the top:

With the subsidiaries of Berkshire Hathaway, Warren Buffett always encourages them to be ethical and strive to bring positive values to the community. According to him, a business can only survive and develop for a long time if it adheres to ethical principles and has social responsibility. It is also one of the reasons why the corporation is able to attract and retain thousands of employees, customers and shareholders.

Warren Buffett is also one of the world's leading rich people to join the "Giving Pledge" movement, pledging to donate at least 50% of his wealth to charities and social causes.

 

  • Create a positive working environment: 

Warren Buffett believes that if employees are happy and feel appreciated, they will be more productive and contribute more, thus he creates a positive, motivating and supportive environment for employees to achieve personal goals. Not only cares about senior employees, but Warren Buffett also pays attention to each member of the corporation by holding parties at home and talking closely with employees, unlike the usual formal business meetings. This is a way to create a pleasant environment, helping employees feel more comfortable, engaged and disciplined in their work.

 

With his actions, Warren Buffett has proved that success in business depends not only on profits, but also on putting ethical values and social responsibility first, while focusing on relationships with employees is also indispensable to lead the corporation towards current achievements.

ANOTHER POSTS

bottom of page